Laskavost je zdroj osobního rozvoje

Tento příspěvek jsem napsala před víc než rokem a než se spustila pandemická hysterie…… nastal čas a konečně ho pouštím do světa……

Napříč celou naší společností chybí laskavost. Nedostává s nám jí v rodinách, výchova posledního století ji naprosto pozbývá. Nejen muži, ale i ženy jsou tlačené do tvrdých přístupů sami k sobě. Určitě slyšíte “ Ale no tak, velká holka ( velký kluk ) přece nebulí . “ , “ Zatlač slzy a jeď“, “ Pro krásu se musí trpět“, “ Makej, ať je z tebe něco“ atd atd….Následuje výkonnost v práci, kde se musí sedět hodiny a hodiny a makat a nikoho nezajímá, jak se cítíte, jak vám je. Někdy lidi ani pořádně neví, kam směřují, nikdo jim nepoví záměr takového konání a spousta jich “ jede na automat“. Není čas se zastavit, vysvětlit, pochopit.

A pak přijde nespokojenost, vyhoření, nechuť jít do práce, nechuť  cokoli dělat doma , s rodinou, dětmi, partnerem, totální nechuť na cokoli……kolikrát jsem to už slyšela…

Principem lidského bytí je možná zanechat stopu, něco po sobě …… nebo?

Laskavost je velký zdroj. Jak se dostat ke zdroji? Ale jak k ní? Kde je? Nikdo nás to neučil?

Začněte si laskavost prostě jenom zvědomovat v sobě, zkuste ji procítit a začněte být laskaví.

 1. K sobě – k tělu, každému orgánu, proudu dechu a tekutin v sobě, ke kostem a zejména tam, kde se tělo hlásí v podobě bolesti, tuhosti, otoku apod.
 2. K rodině – jako instituci, ke každému členu zvlášť i když nás třeba hodně štvou
 3. K práci – k tomu, co tvoříme a jakým způsobem, jak nakládáme se zdroji, energií ( svojí i ostatních – tam patří čas, hmota i peníze, místo, kde pracujete, tvoříte…)
 4. Ke kolegům – k celku – vašemu týmu, kam patříte, jeho poslání, možnostem, energii, která uvnitř proudí a která proudí každým členem, kde stagnuje, kde je potřeba ji posílit?
 5. Ke zvířatům – jako rovnocenným spoluobyvatelům planety, co neděláme sobě, neděláme zvířatům
 6. Ke stromům a rostlinám – jako rovnocenným spoluobyvatelům planety, co neděláme sobě, neděláme jim
 7. K planetě – každý z nás má moc udělat malé krůčky a ten každý krůček se počítá! Není pravda, že jeden nic nezmůže, zmůže, zkuste to ;) Nakupujte a spotřebovávejte méně, ctěte zem pod vámi, neplýtvejte, sázejte stromy a přestaňte betonovat vaše zahrady, zasaďte raději byliny nebo květiny a uvidíte, jaké zázraky se budou dít. My měli tento rok další hnízdo kosů hned u domu, jaká nádhera a oslava hojnosti, plodnosti a také kvalitní téma na povídání s dětmi, vnuky……

Kde přesně LASKAVOST v těle cítíte? Cítíte ji vůbec? Jakou má barvu, chuť, vůni? Pokud máte už znecitlivělé tělo, doporučuji kraniosakrální ošetření, které pomáhá dostat se k sobě neinvazivní metodou, je velmi léčivé a laskavost sama.

Více o této terapii se dočtete na mém druhém webu Místečko inspirace. 

Je čas na změnu, změnu v myšlení, změnu k sobě samému, k výchově potomků, ke změně v partnerských vztazích. Laskavost nechme prostoupit do srdce a pak do celého bytí. Každý jí má.

Ve firmách je čas na změnu vedení, vyměnit tvrdý výkonnostní přístup mužského charakteru za ženský laskavý princip. Asi netušíte, kolik velkých chlapů přede mnou brečelo, protože na něj šéf řval. Smutný to obrázek naší manažerské elity.

Lidi jsou neustále tlačeni

 1. do výkonů
 2. do úkonů, které jim nejsou vlastní
 3. do boje s kolegou
 4. do boje s klientem
 5. do časových smyček rychlosti bez rozmyšlení

Je čas na změnu, a to celospolečenskou. Nutné je ale začít každý sám u sebe.

Přestat bezhlavě hodnotit a tlačit, protože kde je tlak, je i protitlak.

Spolu s  laskavostí v sobě objevíte nečekané zdroje energie, kreativity a radosti, tak to vyzkoušejte. Stanete se výkonnější, příjemnější pro okolí i sebe sama, bude se vám lépe žít a plout změnami, které život provázejí.

Buďme laskaví a nechme laskavost vyzařovat všude, kde je jí potřeba! Tvořme svět společně!

 

2021-08-25T20:55:44+02:00