Regresní terapie je největší fičák osobního rozvoje.

Proč regreska?

Nahlédnout do událostí minulých je velmi léčivé a dovolí nám pochopení a léčení starších traumat i těch z období před tím, co si pamatujeme. Můžeme projít prenatál, porod, nějaký úraz, zaměřit se na opakující situace a potíže, které nechápeme proč se stále opakují apod. Stává se, že zahlédneme i minulé životy a můžeme pochopit a konzultovat svůj vývojový úkol na Zemi a dopracovat se ke karmickému vyrovnání naší duše.

Regresní terapie mne lákala už dlouhé roky. Po pravdě jsem ale nečekala, že tento způsob sebe poznání je tak obohacující a že posuny z těchto terapií jsou tak rychlé a čitelné.

Regrese není pouze pohled do minulých životů, ale do záznamů naší duše do uplynulých zážitků. Spousty z nich jsme zapomněli, vytěsnili, jak už se stává v rámci ochranného programu naší psyché.

V čem může být přínosem?

Při regresi dochází k znovuprožití traumatu nebo problému a může to být často i se všemi doprovodnými emocemi a pocity, které jste v té době prožívali. Cílem terapie je pochopit a zpracovat tyto události, které jsou ve vás trvale uloženy a při běžném životě připomínány nežádoucími reakcemi, ať už v oblasti fyzické či psychické. Nedochází však k jejich vymazání, ale k jejich přeformulování, tzn., že se nemění událost z minulosti uložená ve vaší paměti, ale změní se vaše reakce na podobnou situaci v současnosti. Odstraní se emoční zátěž nesená společně s těmito vzpomínkami a při případném setkání se s podobnou situací již nevyvolává fyzickou nebo psychickou reakci, jako tomu bylo doposud.

Reakce vašeho organizmu na tyto událostí se začnou měnit – fyzické nebo psychické bolesti ustupují, události a lidé, kteří vás dříve zneklidňovali a dráždili, se nyní mohou jevit v jiném světle a z odlišné perspektivy.

Dochází k opravdu velkému uvědomění a zvědomění si, co vlastně tady na Zemi si vzájemně hrajeme za hry.

Pro koho může být vhodnou metodou osobního rozvoje?

Pokud si přejete vědomě začít pracovat s tématy vašeho startu do života, tedy početí, prenatální vývoj a porodní trauma, témata sebehodnoty a zdravé sebelásky, tedy témata pro léčení vnitřního dítěte, role oběti a viníka, nahromadění životních křivd apod.

Jak to probíhá?

Vyhledáváme trauma, problém, negativní prožitek v minulosti, který ovlivňuje váš současný život buď na úrovni psychických potíží nebo na úrovni těžko fyzických bolestí, které jsou většinou psychosomatické a lékaři s nimi neumí pracovat. Na rozdíl od hlubinné terapie není v regresní terapii nijak časově omezena hloubka minulosti, ve které se při našem pátrání pohybujeme.

Co se děje po terapii?

Po terapii vše usedá, většinou jsme unaveni a potřebujeme nechat doznívat to, co jsme zahlédli a integrovat nová poznání. Často jsme překvapeni, že zahlédneme a nacítíme uplynulou událost, o které jsme si vědomě už nic nepamatovali. Pokud navíc zahlédneme i něco z života minulého, je to ještě silnější, protože si zvědomíme, že je něco za smrtí…….a že si často taháme do dalších životů karmické zátěže. Na druhou stranu často dosáhneme uvědomění, že tato čistění dávají tedy smysl a budeme moci opustit tento aktuální život s klidem, že jsme tu něco pochopili a vyčistili pro další životy i generace.

Jak se připravit?

Nejdůležitější je, abyste si vybrali terapeuta, který vám sedne a který dokončuje čistění té dané situace, tedy v praxi, ten, který vás bude provázet až k dokončení. I za cenu, že vám to třeba už nebude příjemné, protože to může být dlouhé a otravné, vydržte.

Komu je prospěšná?

Klientům, kteří mají opakované bolesti hlavy migrenózního i nemigrenózního typu, těžko diagnostikovatelné a často se opakující bolesti různých částí těla, které vás trápí dlouhou dobu (i tzv. fantómové bolesti), alergické potíže, astma, ekzémy, jiná alergická onemocnění, v psychické oblasti potom různé druhy úzkostí,  strach ze samoty, opuštěnosti, smrti, z pocitu nezvládnutí svých životních úkolů, pomáhá překonávat fobie např. z výšek, hloubek, vody, uzavřených prostor, zvířat, sociální fobií, zpracovává traumata po tragických událostech ve vašem životě, úmrtí blízkých, napravuje vztahy s dětmi, mezi manžely, s dalšími členy rodiny, může přinést znovunabytý pocit životní jistoty a síly.

Cena a délka konzultace

Regrese stojí 600 Kč/hod a trvat může od 1,5 – 3h. Déle nezpracováváme a snažíme se ukončit setkání, aby klient nebyl přehlcen. Nicméně, pokud není situace dočistěna, nenechám klienta odejít. Vždy se na postupu domluvíme.

Co potom?

Necháte celý proces tzv. dojet, uvidíte, že se ještě dlouho budete vracet k vašim uvědoměním z terapie.

Za mě je regrese nejrychlejší technika na poli osobního rozvoje. Nejrychleji se dané opakující se události, situace, reakce nebo nemoci, strachy i fobie atd. vyřeší, zklidní a klient pochopí, proč se mu to děje. A v tom pochopení se najednou obavy, strachy a rekce i opakující se situace začnou ztrácet, protože je pochopíme.

Následně můžeme koučinkem doladit to, jak s tímto uvědoměním naložíte, co uděláte a jak to bude dál……jste srdečně zváni na tuto archeologickou cestu za poznáním sebe sama a garantuji vám, že to bude fičák!

 

2021-08-25T20:44:38+02:00