Projekt Koučování se skauty

Od 1. Září 2015 jsem dobrovolníkem projektu Koučování se skauty a hodně se na skauty těším. Projekt běží díky aktivitám CoEdu a Koučink Centra a hlavně nás, dobrovolných koučů.

O co jde

Jedná se o koučování činovníků, kteří mají chuť rozvinout svůj osobní potenciál ve skautingu prostřednictvím procesu koučování. Vedení Skauta nabízí členům, aby tento projekt využili ke svému dalšímu vzdělávání a posouvání se vpřed. Myslím, že to dost vypovídá o tom, že vedení skautu je moderní, zakládá si na celkovém rozvoji svých členů a uvědomuje si důležitost osobního růstu pro svoji organizaci.

Kdo se může hlásit do projektu

Můžou se hlásit činovníci různých rolí a pozicJunáku, např. vedoucích krajů, okresů a středisek, vedoucích oddílů, výchovných zpravodajů, zástupců ústředních orgánů, vedoucích roverských kmenů, ale třeba i rádců (15+).

Proč a jak se bude koučovat se skauty

Smyslem projektu je zaměřit se na osobní rozvoj v prostředí skautingu, ale není to nezbytné. Klient si může zvolit osobní nebo profesní téma.

Budeme koučovat osobně i po Skype, pokud bude klient z větší dálky nebo bude potřeba šetřit čas. Prostě místo přesunů MHD, budeme raději koučovat a využijeme čas smysluplněji.

Tipy na témata koučinku pro skauty

Škála skautských témat může být velmi různá, např.:

  • Jak si vybrat a vychovat nástupce
  • Jak dobře spolupracovat se svým zástupcem
  • Jak řídit svůj čas věnovaný skautingu
  • Jak vyřešit nějakou konfliktní situaci
  • Jak řídit svůj tým
  • Jak dlouho to chci ještě dělat
  • Chci nebo nechci převzít oddíl/středisko?
  • Jak mám motivovat svůj tým k činnosti?

V čem může být spolupráce se mnou jako s koučem přínosem

Bezmezně věřím ve skrytý potenciál každého z vás a koučovací metodou pomůžu k dosažení vašich cílů.

Využijeme maximálně náš společný čas, vy nastartujete změny a dosáhnete svých cílů. Budete – li upřímní sami k sobě a ochotni opustit vaši komfortní zónu, prozkoumáte i vaše limitující myšlenky řešení, které vás dosud brzdily.

Pomohu vám k získání změn, cílů a harmonie v životě.

Mám chuť zkusit nulté sezení koučinku zdarma

Přesvědčil vás můj přístup a chcete vyzkoušet efekt síly koučinku právě se mnou? Díky za důvěru! Napište mi mailík nebo klidně volejte, Skypujte, smskujte pro další informace nebo objednání schůzky.

Před prvním koučováním si, prosím, přečtěte návod, jak se na koučink připravit, aby byl pro vás co nejefektivnější. Také si můžete vyplnit on – line testík, abyste zjistili, jestli je pro vás koučink vhodný.

 

2016-11-24T13:17:56+02:00